Steunpunt

Een steunpunt is een samenwerking tussen universiteiten en de Vlaamse overheid. Het heeft als doel om het overheidsbeleid in een bepaald domein wetenschappelijk te ondersteunen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) is een interuniversitaire samenwerking tussen de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is de opdrachtgever van het STEP. De beheersovereenkomst van het STEP loopt van 2018 tot en met 2022. Het STEP voert niet alleen peilingsonderzoek uit, maar is ook verantwoordelijk voor de paralleltoetsen.Het overleg met de opdrachtgever en het onderwijsveld verloopt grotendeels via twee vergaderorganen. In de opvolgingsgroep zijn de opdrachtgever en het onderwijsveld vertegenwoordigd. Er is een opvolgingsgroep voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. Ze komen elk een viertal keer samen per schooljaar. De stuurgroep is bevoegd voor de beleidsbeslissingen rond het steunpunt en komt elk schooljaar drie keer samen.