Organigram

Het organigram van STEP geeft een schematische weergave van de getrapte structuur van het steunpunt. De promotor-coördinator draagt de eindverantwoordelijkheid van het steunpunt samen met de andere promotoren.Aan het hoofd van het onderzoeksteam staat de teamleider. Zij wordt ondersteund door de projectmanager (financiële administratie), de medewerker valorisatie en de ICT-medewerker.Daarnaast zijn er vier cellen met een afgebakend takenpakket. De cel organisatie staat in voor alle praktische en organisatorische taken die in de verschillende deelfasen van de peilingsprojecten aan de orde zijn. Binnen de cel toetsontwikkeling worden per peiling de toetsen en praktische proeven ontwikkeld. Het zwaartepunt van de cel data-analyse ligt bij de analyses van de verzamelde gegevens. Tot slot is de cel paralleltoetsen en schoolfeedback verantwoordelijk voor de schoolfeedback bij de peilingen en de paralleltoetsen. Deze laatste cel werkt nauw samen met de Universiteit Antwerpen.