PEILING

De ontwikkelde toetsen worden in de peilingsfase op het einde van het schooljaar afgenomen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. In elke school begeleidt een toetsassistent de toetsafnames. Na het ingeven van de gegevens worden verscheidene statistische analyses uitgevoerd. Tevens bepaalt een groep van betrokkenen uit het onderwijsveld per toets waar de lat gelegd moet worden om te spreken van een voldoende beheersing van de eindtermen. Dit is de cesuurbepaling. Na het bekendmaken van de basisresultaten aan de hand van een ‘factsheet’ in het voorjaar na de peiling, is er een uitgebreide consultatie van het onderwijsveld.Ga naar de volgende fase