Inleiding

Een peilingsproject loopt in totaal over vier schooljaren. Als een peiling wordt afgenomen in mei of juni van het jaar P, dan start de voorbereiding van de peiling in januari van het jaar P-2. Een peiling wordt afgesloten in december van het jaar na de peiling. Doorheen de hele looptijd van een peilingsproject wordt een peiling opgevolgd door de opvolgingsgroepen en stuurgroep die door het onderwijsministerie worden georganiseerd.Een project wordt opgedeeld in vier verschillende fasen. In elke fase van een peilingsproject komt de resonantiegroep samen om input te geven vanuit het onderwijsveld.Klik op de figuur om meer toelichting te krijgen bij elke fase.