Peiling mens en maatschappij basisonderwijs

Op vrijdag 29 mei 2020 organiseren we vanuit het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen onze studie- en ontmoetingsdag over de peiling mens en maatschappij in het basisonderwijs.

Deze studiedag richt zich naar leraren, directies, zorgcoördinatoren, onderwijsinspecteurs, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, educatieve uitgeverijen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerde professionals.

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen geeft die dag toelichting bij het onderzoek. Enkele experten en de onderwijsinspectie geven hun visie op de resultaten. We organiseren rondetafelgesprekken om in gesprek te gaan met collega’s over deze resultaten en samen na te denken over mogelijke acties ter optimalisering.

Een officiële uitnodiging met het programma en mogelijkheid tot inschrijven volgt later, maar SAVE alvast THE DATE: vrijdag 29 mei van 9u tot 16u !

Deelname aan deze studiedag is gratis.

Wij kijken uit naar een inspirerende en dialoogrijke studie- en ontmoetingsdag!