Op donderdagnamiddag 20 februari 2020 waren wij te gast op de hoorzitting over toetsen einde basisonderwijs in het Vlaamse Parlement:
Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat basisscholen aan het einde van het zesde leerjaar bij alle leerlingen gevalideerde toetsen moeten afnemen. De school kan vrij kiezen tussen drie types van toetsen. In de beleidsnota van minister Weyts worden centrale net- en koepeloverschrijdende toetsen in het vooruitzicht gesteld. De leden van de commissie houden een hoorzitting met de huidige drie aanbieders van gevalideerde toetsen: het OVSG, het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Steunpunt Toetsontwikkeling en Evaluatie (STEP).

U kunt de video van deze hoorzitting hier bekijken.