Schoolfeedback

Scholen die hebben meegedaan aan een peiling of een paralleltoets hebben afgenomen, ontvangen een schoolfeedbackrapport.

U vindt hier een stappenplan als leidraad om aan de slag te gaan met deze schoolfeedback in de eigen school. Het stappenplan is ontwikkeld in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten.

Basisonderwijs
In dit filmpje wordt het stappenplan geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld van Nederlands in het basisonderwijs. De presentatie die in dit filmpje gebruikt wordt, vindt u hier terug.

Secundair onderwijs
In dit filmpje wordt het stappenplan geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld van wiskunde in de eerste graad b-stroom van het secundair onderwijs. De presentatie die in dit filmpje gebruikt wordt, vindt u hier terug. De workshop waarop dit filmpje gebaseerd is, werd in samenwerking met het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) ontwikkeld, maar omvat een generieke leidraad die door alle scholen kan worden gebruikt.

In het kader van een gebruikersonderzoek namen we online vragenlijsten af bij onderwijsprofessionals die peilings- of paralleltoetsenfeedback ontvangen hadden. Een aantal in het oog springende resultaten van dit survey-onderzoek vindt u in deze factsheet.