Schoolfeedback

Scholen die hebben meegedaan aan een peiling of een paralleltoets hebben afgenomen, ontvangen een schoolfeedbackrapport.
U vindt hier een stappenplan als leidraad om aan de slag te gaan met deze schoolfeedback in de eigen school. Het stappenplan is ontwikkeld in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten.

In de presentaties illustreren we het gebruik van dit stappenplan met concrete praktijkvoorbeelden voor Nederlands in het basisonderwijs en wiskunde SO 1ste graad A-stroom.

In het kader van een gebruikersonderzoek namen we online vragenlijsten af bij onderwijsprofessionals die peilings- of paralleltoetsenfeedback ontvangen hadden. Een aantal in het oog springende resultaten van dit survey-onderzoek vindt u in deze factsheet.