Rondetafelgesprekken studie- en ontmoetingsdag

In een kleine groep krijgt u de kans om met andere deelnemers in gesprek te gaan over de peilingsresultaten om deze verder te duiden vanuit de eigen rol en context en om suggesties te formuleren (concrete acties, beleidsadviezen) om de kwaliteit van dit leer- of vakgebied verder te optimaliseren.

Ronde 1 – Rondetafelgesprekken: samen beraadslagen over de resultaten van de peiling om te komen tot begrijpen
In ronde 1 ligt de focus op het duiden van de peilingsresultaten. De groep kiest samen één prangend vraagstuk of probleem dat de moeite waard is om met anderen te bespreken naar aanleiding van de peilingsresultaten. Deelnemers aan deze ronde worden aangemoedigd door een gespreksleider om argumenten en perspectieven binnen te brengen om dit vraagstuk of probleem te duiden.  Diversiteit in perspectieven is belangrijk. We kiezen in deze ronde daarom voor een heterogene groepssamenstelling naar functie. 

Ronde 2 – Rondetafelgesprekken: van begrijpen komen tot ingrijpen
In ronde 2 krijgen de deelnemers de opdracht om gepaste acties en beleidsadviezen te bedenken op verschillende niveaus voor het optimaliseren van dit leer- of vakgebied in het onderwijs. Deze ideeën worden concreet gemaakt vanuit het PDCA denken (plan- do-check-act). In deze ronde werken we in een homogene groepssamenstelling naar functie zodat de verschillende onderwijsactoren vanuit de eigen rol en context ideeën kunnen voorstellen. Dit verhoogt de
 betrokkenheid en het eigenaarschap bij verdere implementatie.