Op 28 mei 2019 en 12 juni 2019 organiseerde STEP de studie- en ontmoetingsdagen peiling Nederlands BaO  en peiling wiskunde SO 1ste graad A-stroom. Op deze studie- en ontmoetingsdagen werd er in dialoog gegaan met het onderwijsveld tijdens rondetafelgesprekken om mogelijke duidingen te geven voor de peilingsresultaten en suggesties ter optimalisering van de kwaliteit van Nederlands in het basisonderwijs en wiskunde in het SO 1A. De output van deze rondetafelgesprekken werd verwerkt aan de hand van thematische analyse.

Het resultaat van dit werk vindt u in de brochures ‘Van check naar act’ peiling Nederlands BaO en peiling wiskunde SO1A . De essentie wordt visueel op 1 A4 weergegeven in een factsheet voor de peiling Nederlands BaO en wiskunde SO 1A.

We hopen dat deze werken inspirerend zijn om verder aan de slag te gaan met Nederland in het basisonderwijs en wiskunde in de 1ste graad A-stroom!