In hun advies over begrijpend lezen (maart 2018) reageert de VLOR op de resultaten van het PIRLS onderzoek. Zij vragen voor de nodige nuance en onderzoek om na te gaan hoe het internationaal vergelijkend onderzoek van PIRLS zich verhoudt tot de eindtermen. In mei 2019 hopen wij vanuit STEP meer duiding te kunnen geven bij hun advies wanneer de resultaten van de peiling Nederlands in het basisonderwijs verwerkt zullen zijn.