Peiling wiskunde secundair onderwijs 1B

Op vrijdag 12 juni 2020 organiseren we vanuit het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen onze studie- en ontmoetingsdag over de peiling wiskunde secundair onderwijs in de eerste graad B-stroom.

Deze studiedag richt zich naar leraren, directies, zorgcoördinatoren, onderwijsinspecteurs, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, educatieve uitgeverijen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerde professionals.

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen geeft die dag toelichting bij het onderzoek. Experten uit de resonantiegroep en de onderwijsinspectie geven hun visie op de resultaten. Prof. Drijvers, lector en hoogleraar in de didactiek van de wiskunde in Utrecht, kadert de peilingsresultaten binnen een internationaal perspectief en vergelijkt de Vlaamse resultaten met soortgelijke resultaten voor wiskunde in Nederland. Aansluitend organiseren we rondetafelgesprekken om in gesprek te gaan met collega’s over deze resultaten en samen na te denken over mogelijke acties ter optimalisering.

Een officiële uitnodiging met het programma en mogelijkheid tot inschrijven volgt later, maar SAVE alvast THE DATE: vrijdag 12 juni van 9u tot 16u!

Deelname aan deze studiedag is gratis.

Wij kijken uit naar een inspirerende en dialoogrijke studie- en ontmoetingsdag!