Vacature onderwijsonderzoeker: data-analyse en rapportering

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) ontwikkelt in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming peilings- en paralleltoetsen voor het evalueren van de eindtermen in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Deze toetsen dragen bij aan de onderwijskwaliteit in Vlaanderen. Er werken 16 medewerkers bij het STEP en het bestaat uit verschillende cellen met elk hun eigen focus en expertise, zoals de cel data-analyse en valorisatie.
Een peiling is een grootschalige afname van toetsen bij een representatieve steekproef van zowel scholen als leerlingen. Ze neemt een leergebied van het Vlaamse onderwijs onder de loep. Peilingen onderzoeken in welke mate leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen hebben bereikt. Ook verschillen tussen leerlingen en scholen worden in kaart gebracht, en waar deze verschillen mee samenhangen. Aan de hand van herhalingspeilingen volgt het Steunpunt het prestatieniveau van leerlingen in het Vlaamse onderwijs over de tijd op. Na een peiling koppelt ze de resultaten terug aan het onderwijsveld. Deze resultaten kunnen door scholen en pedagogische begeleidingsdiensten gebruikt worden om de onderwijskwaliteit in Vlaanderen te versterken.

Meer informatie over het peilingsonderzoek is te vinden op www.peilingsonderzoek.be en https://www.kwalificatiesencurriculum.be/peilingen.

Functie
Als nieuwe medewerker zal je ingeschakeld worden in de cel data-analyse en valorisatie, waarin vijf medewerkers aan de slag zijn. Je zal helpen bij verschillende analyses (beschrijvend, multilevel of IRT, gebaseerd op jouw sterktes en interesses). Jouw taak zal verder liggen in het interpreteren van analyses, hierover rapporten schrijven en deze rapporten omzetten in brochures voor het onderwijsveld (voor een voorbeeld, zie onze website: peiling wiskunde basisonderwijs). Tot slot zal je helpen bij de organisatie van studie- en ontmoetingsdagen of webinars met sprekers uit het getoetste domein. Een belangrijke component binnen data-analyse en valorisatie bestaat dus uit een vertaalslag van een gespecialiseerd rapport naar een toegankelijke weergave voor het brede publiek. Daarnaast bouw je ervaring op met data-analyse.

Profiel

  • Master in de psychologie of pedagogische wetenschappen of een voor de functie relevant onderzoeksdomein, zoals sociale of economische wetenschappen, statistiek of master taal- en letterkunde met een uitgesproken interesse in het rapporteren over onderzoek. Hierbij willen wij ook alle kansen geven aan mensen die pas afgestudeerd zijn of binnenkort afstuderen;
  • Het is een troef om ervaring te hebben (in je opleiding of werk) m.b.t. kwantitatief onderzoek, het statistische programma R en/of het ontsluiten van onderzoek (rapportering en valorisatie). Interesse in deze elementen is noodzakelijk voor deze functie
  • Een flexibele, proactieve en resultaatgerichte werkhouding
  • Goede teamspeler.
  • Goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden
  • Goede beheersing van het Nederlands.

Aanbod

  • Een voltijdse (100%) of deeltijdse (80%) functie op het niveau van wetenschappelijk medewerker (voltijds maandloon startend vanaf €3.404,89 bruto; afhankelijk van relevante ervaring). Daarnaast biedt KU Leuven extra-legale voordelen, zoals bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering, bijkomende verlofdagen, samenaankoop.
  • Je werkt in een dynamisch onderzoeksteam en een stimulerende omgeving. Hierbij krijg je de kans om je verder te ontwikkelen op vlak van data-analyse en valorisatie.
  • Aangename en flexibele werkomstandigheden, met een gezonde balans tussen werk en privé. Zo mag je, ook buiten coronatijden, voor een groot deel van je tijd telewerken, als je dit zou verkiezen.
  • Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor één jaar en vijf maanden (01/08/2021 – 31/12/2022)

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Ena Coenen (tel.: +32 16 32 41 40, mail: ) of prof. dr. Rianne Janssen (tel.: +32 16 32 61 84, mail: ).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 14/06/2021 via onze online sollicitatietoepassing.

Na een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv volgt een sollicitatiegesprek.