Vacature onderwijsonderzoeker grootschalig peilingsonderzoek

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) ontwikkelt in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming peilings- en paralleltoetsen voor het evalueren van de eindtermen in het Vlaamse basisonderwijs en secundair onderwijs. Er werken ruim 15 medewerkers bij het STEP, dat bestaat uit een cel organisatie, een cel toetsontwikkeling, een cel schoolfeedback en paralleltoetsen, en een cel data-analyse. Bij het STEP lopen momenteel acht peilingsprojecten: drie in het basisonderwijs en vijf in het secundair onderwijs.

Een peiling is een grootschalige afname van toetsen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. Ze neemt een leergebied van het Vlaamse onderwijs onder de loep. Peilingen onderzoeken in welke mate leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen hebben bereikt. Ook verschillen tussen leerlingen en scholen worden in kaart gebracht, alsook waar deze verschillen mee samenhangen. Aan de hand van herhalingspeilingen wordt het prestatieniveau van leerlingen in het Vlaamse onderwijs over de tijd opgevolgd. Na een peiling worden de resultaten teruggekoppeld aan het onderwijsveld. Daarbij organiseert het STEP doorgaans een studie- en ontmoetingsdag of een webinar met sprekers uit het getoetste domein.

De opdrachtgever van dit onderzoek is het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het steunpunt is een interuniversitair consortium van KU Leuven en UAntwerpen.

Meer informatie over het peilingsonderzoek is te vinden op www.peilingsonderzoek.be en https://www.kwalificatiesencurriculum.be/peilingen.

Functie
Als nieuwe medewerker zal je ingeschakeld worden in de cel data-analyse en valorisatie. Hierbij zal je taak binnen data-analyse vooral liggen in het interpreteren van analyses, hierover rapporten schrijven en deze rapporten omzetten in brochures voor het onderwijsveld (voor een voorbeeld, zie onze website: bijv. hier). Voor valorisatie zal je taak in hoofdzaak liggen in het verzorgen van presentaties en studiedagen. Een belangrijke component binnen data-analyse en valorisatie bestaat dus uit een vertaalslag van een gespecialiseerd rapport naar een toegankelijke weergave voor het brede publiek.

Profiel

 • Master in de psychologie of pedagogische wetenschappen of een voor de functie relevant onderzoeksdomein.
 • Ervaring m.b.t. statistische analyse software (bij voorkeur R).
 • Ervaring m.b.t. kwantitatief onderzoek (waarbij kennis van multi-level en IRT een troef is).
 • Ervaring m.b.t. het onsluiten van onderzoek is eveneens een troef; interesse daarvoor is noodzakelijk.
 • Goede teamspeler.
 • Goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden.
 • Goede beheersing van het Nederlands.

Aanbod

 • Een voltijdse (100%) of deeltijdse (80%) functie op het niveau van wetenschappelijk medewerker.
 • Je werkt in een dynamisch onderzoeksteam en een stimulerende omgeving.
 •  Aangename en flexibele werkomstandigheden.
 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor één jaar en acht maanden (01/05/2021 – 31/12/2022)

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Ena Coenen (tel.: +32 16 32 41 40, mail: ) of prof. dr. Rianne Janssen (tel.: +32 16 32 61 84, mail: ).

Na een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv volgt een verkennend gesprek met opdracht.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 22/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing.