Vacature coördinator data-analyse grootschalig peilingsonderzoek

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) ontwikkelt in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming peilings- en paralleltoetsen voor het evalueren van de eindtermen in het Vlaamse basisonderwijs en secundair onderwijs. Er werken ruim 15 medewerkers bij het STEP, dat bestaat uit een cel organisatie, een cel toetsontwikkeling, een cel schoolfeedback en paralleltoetsen, en een cel data-analyse. Bij het STEP lopen momenteel acht peilingsprojecten: drie in het basisonderwijs en vijf in het secundair onderwijs.

Project?
Een peiling is een grootschalige afname van toetsen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. Ze neemt een leergebied van het Vlaamse onderwijs onder de loep. Peilingen onderzoeken in welke mate leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen hebben bereikt. Ook verschillen tussen leerlingen en scholen worden in kaart gebracht, alsook waar deze verschillen mee samenhangen. Aan de hand van herhalingspeilingen wordt het prestatieniveau van leerlingen in het Vlaamse onderwijs over de tijd opgevolgd.

De opdrachtgever van dit onderzoek is het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De uitvoerder is het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven & UAntwerpen).

Meer informatie over het peilingsonderzoek is te vinden op www.peilingsonderzoek.be en https://www.kwalificatiesencurriculum.be/peilingen.

Algemene werkwijze?
Een volledig peilingsproject neemt in totaal een 46-tal maanden in beslag. Deze periode wordt opgedeeld in vier fasen. De twee meest uitgebreide fasen – toetsontwikkeling en peilingsonderzoek – worden verder opgesplitst in deelfasen:

Fase 1: Voorbereiding

Fase 2: Toetsontwikkeling

 • Opstellen toetsmatrijs o.b.v. analyse van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen
 • Ontwikkelen van toetsopgaven en opdrachten met interne evaluatie
 • Vooronderzoeken
 • Kalibratieonderzoek

Fase 3: Peiling

 • Afname
 • Analyses
 • Cesuurbepaling
 • Rapportering en schoolfeedback

Fase 4: Valorisatie

Functie
Er wordt verwacht dat de coördinator data-analyse expert is en continu expertise ontwikkelt in het domein van grootschalige toetsafnames en ‘educational measurement’ in het algemeen. Dit houdt in dat de coördinator kan inspelen op specifieke vragen vanwege de opdrachtgever hierover en ook andere medewerkers van het steunpunt kan adviseren rond methodologische kwesties (bv. afnamedesign). Daarnaast stuurt de coördinator de medewerkers van de cel data-analyse aan en ondersteunt hij/zij hen in de uitvoering van hun taken. De coördinator neemt vier peilingsprojecten onder zijn/haar hoede en treedt voor deze projecten binnen het onderzoeksteam als projectleider op. De coördinator presenteert de resultaten van deze peilingen en coördineert ook de schriftelijke communicatie omtrent deze peilingen. Daarnaast is de coördinator ook bereid om presentaties te geven op congressen en studiedagen.

De cel data-analyse richt zich vooral op de kalibratiestudies, de peilingen, en de schoolfeedback bij peilings- en paralleltoetsen. De belangrijkste analysemethoden zijn itemresponsetheorie (IRT) en multilevelanalyses. In functie van de vraagstelling worden ook andere analysetechnieken gehanteerd. Er wordt binnen het steunpunt sterk ingezet op digitale toetsafnames, trendanalyses bij herhalingspeilingen en bijkomende verklarende analyses van de peilingsresultaten met het oog op het onderwijsbeleid.

Profiel

 • Doctoraat in de psychologie of pedagogische wetenschappen of een voor de functie relevant onderzoeksdomein.
 • Ervaring m.b.t. psychometrie is een belangrijk pluspunt.
 • Ervaring m.b.t. projectmanagement en het aansturen van medewerkers is eveneens een troef.
 • Goede teamspeler.
 • Goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden.
 • Goede beheersing van het Nederlands.

Aanbod

 • Een voltijdse (100%) of deeltijdse (80%) functie op het niveau van doctor-assistent.
 • Je werkt in een dynamisch onderzoeksteam en een stimulerende omgeving.
 •  Aangename en flexibele werkomstandigheden.
 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor één jaar, met kans op verlenging

Interesse