Toetsassistenten

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen (STEP) organiseert elk jaar grootschalige peilingsonderzoeken in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Omdat er vorig jaar geen peilingen konden doorgaan door corona, hebben we dit voorjaar meer toetsafnames. Wij zijn op zoek naar extra toetsassistenten om de afname van deze peilingen in de scholen goed te begeleiden.

Een toetsassistent zorgt ervoor dat de afname van de toets in elke school op een uniforme manier gebeurt, in samenwerking met de betrokken leerkracht. Als toetsassistent instrueer je de leerkracht, superviseer je terwijl de leerlingen de toets maken en verzamel je de toetsen na afname. Indien de peiling ook bestaat uit een praktische proef, neem je deze af bij de leerlingen op een vooraf geïnstrueerde wijze. Nadien rapporteer je aan het STEP hoe de toetsafname van de peiling is verlopen.

Als dank voor uw medewerking ontvangt u een forfaitaire vergoeding als vrijwilliger (verplaatsingskosten inbegrepen). In principe wordt u toegewezen aan een school binnen een straal van 20 kilometer van uw woonplaats. Is dat niet het geval, dan polsen we bij u naar de haalbaarheid van de verplaatsing en worden uw extra reiskosten apart vergoed. Als toetsassistent bent u ook verzekerd.

In totaal staan vier peilingen op de agenda voor mei 2022, allemaal in het secundair onderwijs:

  • De peiling Nederlands in de eerste graad A-stroom
  • De peiling Nederlands in de eerste graad B-stroom
  • De peiling wiskunde in de eerste graad A-stroom
  • De peiling wiskunde in de eerste graad B-stroom

De peiling Nederlands in A-stroom wordt afgenomen op 1 dag in de periode van maandag 2 mei tot en met dinsdag 10 mei. Deze bestaat uit 2 aaneensluitende lesuren lezen, 1 lesuur luisteren en een praktische proef schrijven die 1 lesuur in beslag neemt. In totaal gaat het dus om 3 lesuren voor de algemene afname plus 1 lesuur voor de praktische proef. De peiling mag in de voor- en/of namiddag doorgaan en gebeurt volledig digitaal. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 70 euro (bedrag voor twee keer twee lesuren toetsafname).

De peiling Nederlands in B-stroom wordt afgenomen op 1 dag in de periode van maandag 2 mei tot en met dinsdag 10 mei. Deze bestaat uit 2 aaneensluitende lesuren lezen OF luisteren en een praktische proef schrijven die 1 lesuur in beslag neemt. In totaal gaat het dus om 2 lesuren voor de algemene afname plus 1 lesuur voor de praktische proef. De peiling mag in de voor- en/of namiddag doorgaan en gebeurt volledig digitaal. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 60 euro (bedrag voor drie lesuren toetsafname).

De peiling wiskunde in A-stroom wordt afgenomen op 1 dag in de periode van maandag 16 mei tot en met woensdag 25 mei. Deze zal twee blokken van 2 aaneensluitende lesuren in beslag nemen, met een verplichte pauze tussen deze twee blokken. In totaal gaat het dus om 4 lesuren en deze mogen in de voor- en/of namiddag zijn. De afname gebeurt volledig digitaal. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 60 euro (bedrag voor twee keer twee lesuren toetsafname).

De peiling wiskunde in B-stroom wordt gesplitst over twee afnamedagen. De scholen kiezen twee dagen binnen de periode van maandag 16 mei tot en met woensdag 25 mei. Op dag 1 neemt de peiling twee keer 1 lesuur in beslag met een verplichte pauze tussen deze twee lesuren. Dit is hetzelfde voor dag 2. In totaal gaat het dus om 4 lesuren en deze mogen voor beide dagen in de voor- en/of namiddag zijn. De afname gebeurt volledig digitaal. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 80 euro (bedrag voor 4 lesuren toetsafname, verdeeld over twee dagen).

Als u graag wilt meewerken als toetsassistent, stel u dan kandidaat via volgend inschrijvingsformulier. U mag zich voor meerdere projecten kandidaat stellen.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen: | 016/32 09 19