Voor deel te nemen aan de digitale toets kan u surfen naar: https://peilingsonderzoek.assessmentq.com/

 

Toetsassistenten

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen (STEP) organiseert  elk jaar grootschalige peilingsonderzoeken in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Omdat er vorig jaar geen peilingen konden doorgaan door corona, hebben we dit voorjaar meer toetsafnames. Wij zijn op zoek naar extra toetsassistenten om de afname van deze peilingen in de scholen goed te begeleiden.

Een toetsassistent zorgt ervoor dat de afname van de toets in elke school op een uniforme manier gebeurt, in samenwerking met de betrokken leerkracht. Als toetsassistent instrueer je de leerkracht, superviseer je terwijl de leerlingen de toets maken en verzamel je de toetsen na afname. Indien de peiling ook bestaat uit een praktische proef, neem je deze af bij de leerlingen op een vooraf geïnstrueerde wijze. Nadien rapporteer je aan het STEP hoe de toetsafname van de peiling is verlopen.

Als dank voor uw medewerking ontvangt u een forfaitaire vergoeding als vrijwilliger (verplaatsingskosten inbegrepen). In principe wordt u toegewezen aan een school binnen een straal van 20 kilometer van uw woonplaats. Is dat niet het geval, dan polsen we bij u naar de haalbaarheid van de verplaatsing en worden uw extra reiskosten apart vergoed. Als toetsassistent bent u ook verzekerd.

In totaal staan vijf peilingen op de agenda voor mei 2021, twee in het basisonderwijs en drie in het secundair onderwijs, namelijk:

  • De peiling wiskunde in het basisonderwijs
  • De peiling informatieverwerving en –verwerking met praktische proef ICT in het basisonderwijs
  • De peiling kritisch denken en mediawijsheid met bijkomende opdracht problemen oplossen in de derde graad secundair onderwijs aso-tkso
  • De peiling project algemene vakken, kritisch denken en mediawijsheid met bijkomende opdracht problemen oplossen in de derde graad secundair onderwijs bso
  • De peiling project algemene vakken in de derde graad secundair onderwijs bso

De peiling wiskunde in het basisonderwijs wordt afgenomen op dinsdag 18 mei of op donderdag 20 mei (reservedag) en bestaat uit een schriftelijke toets die twee keer twee lesuren in beslag neemt. Deze mogen in de voor- en/of namiddag zijn. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 60 euro (bedrag voor twee keer twee lesuren toetsafname).

De peiling informatieverwerving en –verwerking met ICT wordt afgenomen op donderdag 20 mei of op dinsdag 25 mei (reservedag) en bestaat uit een schriftelijke toets in de voormiddag en een praktische proef in de namiddag. De praktische proef omvat een digitale opdracht die op een computer of tablet moet opgelost worden. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 80 euro (bedrag voor een volledige schooldag met in de voormiddag 3 lesuren toetsafname en in de namiddag 2 lesuren begeleiding van de digitale opdracht).

De peiling kritisch denken en mediawijsheid (aso – tkso) wordt afgenomen op maandag 3, dinsdag 4, donderdag 6 of vrijdag 7 mei of op maandag 10 of dinsdag 11 mei (reservedagen) en bestaat uit een digitale toets en een bijkomende opdracht. De bijkomende opdracht bestaat uit enkele opdrachten die op papier opgelost moeten worden. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 60 euro (bedrag voor 2 lesuren digitale toetsafname en 2 lesuren begeleiding van de bijkomende opdracht).

De peiling PAV, kritisch denken en mediawijsheid (bso) wordt gesplitst over twee afnamedagen. De scholen kiezen twee dagen uit volgende lijst: maandag 3, dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag 7 mei of maandag 10 of dinsdag 11 mei (reservedagen). De afname bestaat uit een digitale toets, een papieren toets en een bijkomende opdracht. De bijkomende opdracht bestaat uit enkele opdrachten die op papier opgelost moeten worden. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 100 euro (bedrag voor 2 lesuren schriftelijke toetsafname, 2 lesuren digitale toetsafname en 2 lesuren begeleiding van de bijkomende opdracht, verdeeld over twee dagen).

De peiling PAV (bso) wordt gesplitst over twee afnamedagen. De scholen kiezen twee dagen uit volgende lijst: maandag 3, dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag 7 mei of maandag 10 of dinsdag 11 mei (reservedagen). De afname bestaat uit een papieren toets. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 80 euro (bedrag voor 4 lesuren toetsafname, verdeeld over twee dagen).

Als u graag wilt meewerken als toetsassistent, stel u dan kandidaat via volgend inschrijvingsformulier. U mag zich voor meerdere projecten kandidaat stellen.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen: | 016/32 09 19