Webinar peilingen wiskunde en IVV-ICT woensdag 1 juni 2022

Welkomstwoord
Prof. dr. Rianne Janssen
(promotor-coördinator STEP, KU Leuven)
Bekijk hier het welkomstwoord
Het belang van de peilingen
Dhr. Jeroen Backs
(hoofd van de afdeling strategische beleidsondersteuning Departement Onderwijs & Vorming)
Bekijk hier de presentatie
Presentatie van de resultaten
Dr. Mieke Goos
(projectleider basisonderwijs STEP)
Bekijk hier de presentatie
Bekijk hier de nabespreking

Let op! In de presentatie van de resultaten slopen enkele foutjes. Bekijk hier de slides die werden aangepast.

Kaderen en duiden van de resultaten wiskunde
Prof. dr. Lieven Verschaffel (KU Leuven)
Bekijk hier de presentatie
Bekijk hier de nabespreking
Reacties vanuit het onderwijsveld op de resultaten IVV-ICT
Mevr. Sabine Dierick
(medewerker valorisatie STEP)
Bekijk hier de presentatie
Afronding
Mevr. Fien Schrooten
(medewerker valorisatie STEP)
Bekijk hier de afronding van het webinar