Praktische proeven

Bij heel wat peilingen worden ook praktische proeven ontwikkeld om eindtermen te meten die moeilijk schriftelijk te toetsen zijn. In de brochures bij elke peiling vind je een beschrijving van deze praktische proeven. Hieronder worden ook enkele praktische proeven apart in de kijker gesteld, die ook via KlasCement beschikbaar werden gesteld. Zo kan je deze praktische proeven ook gebruiken in de klas. 

Nederlands 

basisonderwijs

Frans

Basisonderwijs

Affiche schoolfeest

Handleiding

Affiche schoolfeest

 

Situatie beschrijven

Handleiding

De 5 verschillen

De 5 verschillen

Handleiding

 

Techniek

1e graad a-stroom