In de media

Studie- en ontmoetingsdagen

Studie- en ontmoetingsdagen

We blikken terug op geslaagde studie- en ontmoetingsdagen peiling Nederlands basisonderwijs en  peiling secundair onderwijs 1ste graad A-stroom. Hartelijk dank aan iedereen die deze peilingen mogelijk maakte (scholen, directies, toetsassistenten,…) en aan iedereen die mee deze studie- en ontmoetingsdagen mogelijk maakte (alle sprekers en panelleden, begeleiders en verslaggevers en alle aanwezigen). We hopen jullie allen te ontmoeten op de inspiratiedagen op maandag 25 november  voor Nederlands basisonderwijs en op donderdag 12 december voor wiskunde secundair onderwijs 1ste graad. Deze gaan door in het Consciencegebouw in Brussel waar er verder gewerkt wordt aan acties en beleidsaanbevelingen en die inspiratie biedt om de kwaliteit van de lessen Nederlands in het basisonderwijs en wiskunde in het secundair onderwijs verder te optimaliseren.

Persconferentie resultaten peiling Nederlands en wiskunde

Persconferentie resultaten peiling Nederlands en wiskunde

Op donderdag 4 april 2019 werden de resultaten van de peiling Nederlands (begrijpend lezen en luisteren) in het basisonderwijs en wiskunde in de 1ste graad van het secundair onderwijs A-stroom bekend gemaakt tijdens een persconferentie. Onze STEP-collega’s Koen Aesaert en Lien Willem zijn live te zien in het VRT journaal. Minister Crevits geeft haar reactie en duiding bij deze resultaten.

Infografieken en brochures peiling Nederlands en wiskunde

Infografieken en brochures peiling Nederlands en wiskunde

De resultaten van de peilingen Nederlands en wiskunde zijn bekend. Wilt u graag meer informatie?

Bekijk dan de infografiek van peiling Nederlands basisonderwijs  en de infografiek van de peiling wiskunde secundair onderwijs 1ste graad A-stroom. Tijdens de studie- en ontmoetingsdagen op dinsdag 28 mei en woensdag 12 juni zijn ook de brochure peiling Nederlands en de brochure peiling secundair onderwijs 1ste graad A-stroom bekend gemaakt en verspreid.

Hoe meet je de kwaliteit van onderwijs?

Hoe meet je de kwaliteit van onderwijs?

In dit overzichtsartikel over het meten van de kwaliteit van het onderwijs wordt verwezen naar onze Vlaamse peilingsproeven als instrument om na te gaan in welke mate leerlingen de eindtermen halen in een leer- of vakgebied. De paralleltoetsen worden echter vergeten. Paralleltoetsen zijn parallelversies van toetsen die in het peilingsonderzoek worden afgenomen. Ze meten precies hetzelfde, maar bestaan uit andere gelijkaardige opgaven en kunnen door scholen worden ingezet in het kader van hun interne kwaliteitscontrole.

Nog een kanttekening: de kwaliteit van het onderwijs is meer omvattend dan de leerprestaties van de leerlingen, ook al vinden we dat zeker een belangrijke maatstaf voor onderwijskwaliteit.

De voordelen van een datageletterde school

De voordelen van een datageletterde school

Een inspirerend artikel in Klasse deze week: enthousiasme over de paralleltoetsen én over de peilingsfeedback, en een warme oproep naar andere scholen toe om mee te doen aan onderzoek in het algemeen. Lees hier meer over de voordelen van een datageletterde school.

Gevalideerde toetsen

Gevalideerde toetsen

De VLOR gaf recent advies over het gebruik van de gevalideerde toetsen in het basisonderwijs. Ook de paralleltoetsen behoren tot die toolkit van toetsen.

Dag van de wetenschap

Dag van de wetenschap

Op 25 november is het zover: ‘dag van de wetenschap’. Dit jaar staat deze dag in het teken van techniek en hoe wetenschap en techniek ons leven verbeteren. Neem een kijkje bij onze praktische proeven techniek en laat je leerlingen zelf enkele technische problemen oplossen die de eindtermen techniek in kaart brengen.

Advies VLOR over Frans in het basisonderwijs

Advies VLOR over Frans in het basisonderwijs

De VLOR ging met de resultaten van de peiling Frans in het basisonderwijs aan de slag en bracht op 10 oktober 2018 advies uit om Frans in het basisonderwijs te versterken. Klik hier om hun advies te lezen.

PIRLS versus peilingen

PIRLS versus peilingen

In hun advies over begrijpend lezen (maart 2018) reageert de VLOR op de resultaten van het PIRLS onderzoek. Zij vragen voor de nodige nuance en onderzoek om na te gaan hoe het internationaal vergelijkend onderzoek van PIRLS zich verhoudt tot de eindtermen. In mei 2019 hopen wij vanuit STEP meer duiding te kunnen geven bij hun advies wanneer de resultaten van de peiling Nederlands in het basisonderwijs verwerkt zullen zijn.