Lezingen

Datum  Titel  Organisatie / Event 
02.2021
 • Workshop: Het meten van leerwinst via gestandaardiseerde proeven in Vlaanderen: aandachtspunten voor valide en betrouwbare resultaten
Driedaagse masterclass rond “de directeur in een informatierijke omgeving”
Eekhout Academy 
01.02.2021
 • Workshop: Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen
Themadag: Breed Evalueren is groei stimuleren
Centrum Voor Nascholing voor het onderwijs van de Universiteit Antwerpen
15.12.2020  Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
14.10.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van GO!
09.10.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van OVSG
22.09.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (deel II)
09.06.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
30.03.2020
20.04.2020
 • LIMBO-seminaries
KU Leuven
20.02.2020 Vlaams Parlement
06.01.2020 t.e.m.
10.01.2020
 • Beyond educational tracks: Unraveling profiles of political engagement among Flemish students in grade 12 using HICLAS
33rd International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) in Marrakech
12.12.2019 Inspiratiedag wiskunde in de eerste graad a-stroom
Vlaamse overheid
25.11.2019 Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs
Vlaamse overheid
13.11.2019 t.e.m.
16.11.2016
 • Assessment for transformation at the school level? The use of parallel tests in Flanders (Belgium)
 • Balancing between psychometric validity and content validity: the case of differential item functioning for gender in a national assessment of French as a foreign language
 • Effects with learning aids on mathematical performance in vocational education in Flanders (Belgium)
 • External evaluation as a tool for school development: how do Flemish teachers and school leaders engage with school-level feedback from large-scale national assessments?
 • From check to act: Involving stakeholders in resonating national assessment results back to educational practice
 • Modeling certainty-based marking on multiple-choice items: psychometrics meets decision theory
 • System assessments for transformation: uniting forces of national assessments and the inspectorate in Flanders (Belgium)
 • The role of motivation in performance on mathematics
 • Which factors play a role in explaining results on cognitive and practical skills in technology by 14- to 15-year-old students?
AEA conferentie (Lissabon)

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2019
 • Situering van de peilingen door de Vlaamse overheid
Tweedaagse Onderwijskwaliteit en toetsing (OVSG en VOS-ABB)
Zin of onzin van centrale toetsing?
02.10.2019
 • Peilingsresultaten wiskunde SO, 1ste graad, a-stroom
Leergemeenschap OVSG: leerkrachten wiskunde 1ste graad a-stroom
15.07.2019 t.e.m.
19.07.2019
 • Certainty-based marking on multiple-choice items: A decision-making perspective
International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2019 in Santiago, Chili
26.06.2019 t.e.m.
28.06.2019
 • Reading comprehension growth from PIRLS Grade 4 tot Grade 6
8th International Research Conference (IRC) – IEA in Kopenhagen, Denemarken
27.06.2019
 • Prestaties en interesse van 14-jarigen in techniek: effect van geslacht en de rol van de ouders
Onwijs Onderwijs (ORD) Conferentie 2019, Heerlen
25.06.2019
 • Peilingsresultaten Nederlands BaO
 • Peilingsresultaten wiskunde SO, 1ste graad, a-stroom
Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
12.06.2019 Studie- en ontmoetingsdag peiling wiskunde SO, 1ste graad, a-stroom (STEP) 
28.05.2019 Studie- en ontmoetingsdag peiling Nederlands BaO (STEP) 
26.04.2019 ALTE 53rd Meeting and Conference
04.04.2019
 • Zeven bespiegelingen bij de Onderwijsspiegel 2019
Voorstelling onderzoeken en resultaten Onderwijsspiegel 2019
(Onderwijsinspectie)
14.02.2019 School ♡ onderzoek 
17.12.2018
 • Schoolfeedbackrapporten bij paralleltoetsen
Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
05.12.2018
 • De peiling Frans in het basisonderwijs
Werkseminarie Frans (AHOVOKS)
30.11.2018
 • Resultaten peiling Frans in het basisonderwijs
Seminarie Frans in de lerarenopleiding
(Departement Onderwijs en Vorming, samen met VLIR en VLHORA)
20.11.2018
 • De peiling techniek in het secundair onderwijs
Werkseminarie techniek (AHOVOKS)
19.11.2018
 • Kwaliteitszorg o.b.v. een informatierijke omgeving voor overheid en scholen: peilingen en paralleltoetsen
Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappenleraren
15.11.2018
 • Peiling Frans basisonderwijs 2017: opzet en resultaten
Congres didactische werkgroep Frans
29.08.2018
 • De peiling Frans in het basisonderwijs
Raad basisonderwijs VLOR
05.06.2018
 • Evolutie wiskundeprestaties in het lager onderwijs: een trendanalyse van peilingsdata tussen 2002 en 2016
Studie- en ontmoetingsdag voor Vlaamse onderzoekers, opleiders en begeleiders van het wiskundeonderwijs aan 3 tot 14-jarigen
17.04.2018
 • Reflecties vanuit het Vlaamse peilingsonderzoek
Kennisacademie van de Onderwijsinspectie