Lezingen

Datum Titel Organisatie / Event 
4.10.2021
 • Workshop: Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van OKO
02.2021
 • Workshop: Het meten van leerwinst via gestandaardiseerde proeven in Vlaanderen: aandachtspunten voor valide en betrouwbare resultaten
Driedaagse masterclass rond “de directeur in een informatierijke omgeving”
Eekhout Academy 
01.02.2021
 • Workshop: Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen
Themadag: Breed Evalueren is groei stimuleren
Centrum Voor Nascholing voor het onderwijs van de Universiteit Antwerpen
15.12.2020Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
14.10.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van GO!
09.10.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van OVSG
22.09.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (deel II)
09.06.2020
 • Vorming: Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen
Pedagogische begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
30.03.2020
20.04.2020
 • LIMBO-seminaries
KU Leuven
20.02.2020Vlaams Parlement
06.01.2020 t.e.m.
10.01.2020
 • Beyond educational tracks: Unraveling profiles of political engagement among Flemish students in grade 12 using HICLAS
33rd International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) in Marrakech
12.12.2019Inspiratiedag wiskunde in de eerste graad a-stroom
Vlaamse overheid
25.11.2019Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs
Vlaamse overheid
13.11.2019 t.e.m.
16.11.2016
 • Assessment for transformation at the school level? The use of parallel tests in Flanders (Belgium)
 • Balancing between psychometric validity and content validity: the case of differential item functioning for gender in a national assessment of French as a foreign language
 • Effects with learning aids on mathematical performance in vocational education in Flanders (Belgium)
 • External evaluation as a tool for school development: how do Flemish teachers and school leaders engage with school-level feedback from large-scale national assessments?
 • From check to act: Involving stakeholders in resonating national assessment results back to educational practice
 • Modeling certainty-based marking on multiple-choice items: psychometrics meets decision theory
 • System assessments for transformation: uniting forces of national assessments and the inspectorate in Flanders (Belgium)
 • The role of motivation in performance on mathematics
 • Which factors play a role in explaining results on cognitive and practical skills in technology by 14- to 15-year-old students?
AEA conferentie (Lissabon)

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2019
 • Situering van de peilingen door de Vlaamse overheid
Tweedaagse Onderwijskwaliteit en toetsing (OVSG en VOS-ABB)
Zin of onzin van centrale toetsing?
02.10.2019
 • Peilingsresultaten wiskunde SO, 1ste graad, a-stroom
Leergemeenschap OVSG: leerkrachten wiskunde 1ste graad a-stroom
15.07.2019 t.e.m.
19.07.2019
 • Certainty-based marking on multiple-choice items: A decision-making perspective
International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2019 in Santiago, Chili
26.06.2019 t.e.m.
28.06.2019
 • Reading comprehension growth from PIRLS Grade 4 tot Grade 6
8th International Research Conference (IRC) – IEA in Kopenhagen, Denemarken
27.06.2019
 • Prestaties en interesse van 14-jarigen in techniek: effect van geslacht en de rol van de ouders
Onwijs Onderwijs (ORD) Conferentie 2019, Heerlen
25.06.2019
 • Peilingsresultaten Nederlands BaO
 • Peilingsresultaten wiskunde SO, 1ste graad, a-stroom
Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
12.06.2019Studie- en ontmoetingsdag peiling wiskunde SO, 1ste graad, a-stroom (STEP) 
28.05.2019Studie- en ontmoetingsdag peiling Nederlands BaO (STEP) 
26.04.2019ALTE 53rd Meeting and Conference
04.04.2019
 • Zeven bespiegelingen bij de Onderwijsspiegel 2019
Voorstelling onderzoeken en resultaten Onderwijsspiegel 2019
(Onderwijsinspectie)
14.02.2019School ♡ onderzoek 
17.12.2018
 • Schoolfeedbackrapporten bij paralleltoetsen
Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
05.12.2018
 • De peiling Frans in het basisonderwijs
Werkseminarie Frans (AHOVOKS)
30.11.2018
 • Resultaten peiling Frans in het basisonderwijs
Seminarie Frans in de lerarenopleiding
(Departement Onderwijs en Vorming, samen met VLIR en VLHORA)
20.11.2018
 • De peiling techniek in het secundair onderwijs
Werkseminarie techniek (AHOVOKS)
19.11.2018
 • Kwaliteitszorg o.b.v. een informatierijke omgeving voor overheid en scholen: peilingen en paralleltoetsen
Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappenleraren
15.11.2018
 • Peiling Frans basisonderwijs 2017: opzet en resultaten
Congres didactische werkgroep Frans
29.08.2018
 • De peiling Frans in het basisonderwijs
Raad basisonderwijs VLOR
05.06.2018
 • Evolutie wiskundeprestaties in het lager onderwijs: een trendanalyse van peilingsdata tussen 2002 en 2016
Studie- en ontmoetingsdag voor Vlaamse onderzoekers, opleiders en begeleiders van het wiskundeonderwijs aan 3 tot 14-jarigen
17.04.2018
 • Reflecties vanuit het Vlaamse peilingsonderzoek
Kennisacademie van de Onderwijsinspectie