In dit overzichtsartikel over het meten van de kwaliteit van het onderwijs wordt verwezen naar onze Vlaamse peilingsproeven als instrument om na te gaan in welke mate leerlingen de eindtermen halen in een leer- of vakgebied. De paralleltoetsen worden echter vergeten. Paralleltoetsen zijn parallelversies van toetsen die in het peilingsonderzoek worden afgenomen. Ze meten precies hetzelfde, maar bestaan uit andere gelijkaardige opgaven en kunnen door scholen worden ingezet in het kader van hun interne kwaliteitscontrole.

Nog een kanttekening: de kwaliteit van het onderwijs is meer omvattend dan de leerprestaties van de leerlingen, ook al vinden we dat zeker een belangrijke maatstaf voor onderwijskwaliteit.