De VLOR gaf recent advies over het gebruik van de gevalideerde toetsen in het basisonderwijs. Ook de paralleltoetsen behoren tot die toolkit van toetsen.