Resonantiegroepen

Per peiling wordt een resonantiegroep samengesteld met mensen uit het onderwijsveld met expertise in het gepeilde leer- of vakgebied. Dit zijn onder andere leerkrachten, pedagogisch begeleiders, leden van de inspectie, inhoudelijk experten en leerlingen. Met deze resonantiegroepen wil het STEP de stem vanuit het onderwijsveld mee laten weerklinken in de verschillende fasen van elk peilingsproject.Lopende resonantiegroepen zijn:Basisonderwijs:
  • Resonantiegroep Nederlands
  • Resonantiegroep mens & maatschappij
  • Resonantiegroep informatieverwerving en -verwerking (IVV) & ICT
  • Resonantiegroep wiskunde
Secundair onderwijs:
  • Resonantiegroep wiskunde 1e graad a-stroom
  • Resonantiegroep wiskunde 1e graad b-stroom
  • Resonantiegroep kritisch denken en mediawijsheid (met bijkomende opdracht problemen oplossen)
  • Resonantiegroep PAV 3de graad B-stroom
Voel jij je ook geroepen? Geef ons dan een seintje via ons contactformulier.