Waarom peilingsonderzoek?

Onderwijskwaliteit op systeemniveau Op basis van grootschalige toetsafnames wordt in een peilingsonderzoek bepaald hoeveel leerlingen de eindtermen halen van een bepaald leer- of vakgebied op het einde van een bepaald onderwijsniveau. Peilingsonderzoek wil op die manier de kwaliteit van het Vlaamse Onderwijs bewaken op systeemniveau. Deze informatie wordt teruggekoppeld aan beleidsmakers en onderwijsverstrekkers. Zo kunnen zij met de feitelijke prestaties van leerlingen rekening houden bij hun verdere acties om de onderwijskwaliteit te optimaliseren.Analyse van verschillen in prestaties Niet alle leerlingen presteren bij een peiling op hetzelfde niveau. Ook zijn er mogelijk verschillen tussen klassen en scholen. Deze verschillen in prestaties worden onderzocht binnen het steunpunt. Daarbij wordt ook gezocht of er systematische verschillen zijn tussen leerlinggroepen of tussen scholen met een verschillend leerlingenpubliek. Op die manier wordt ook gezocht naar een duiding van de peilingsresultaten.Schoolfeedback Scholen die deelnemen aan een peiling krijgen een feedbackrapport. Dit rapport geeft een beeld van de prestaties van de deelnemende school, zowel absoluut (welk aandeel van de leerlingen bereikt de eindtermen?) als relatief (hoe presteert de school ten opzichte van scholen met een vergelijkbaar leerlingenpubliek?). Deze informatie kan de school gebruiken voor interne kwaliteitszorg.Touches parallèles Na een peiling worden ook paralleltoetsen verspreid. Zo'n paralleltoets meet precies hetzelfde als een peilingstoets, maar met andere, gelijkaardige opgaven. Alle scholen die dat wensen kunnen gebruikmaken van de paralleltoetsen. Zij krijgen dan een gratis feedbackrapport waarin hun eigen prestatie beschreven wordt en vergeleken wordt met de algemene peilingscijfers. Meer informatie is te vinden op www.paralleltoetsen.be.