Touches parallèles

Bij een peiling horen ook paralleltoetsen. Scholen kunnen deze op eigen initiatief inzetten in het kader van hun interne kwaliteitszorg. Ga naar de website van paralleltoetsen voor meer informatie en een overzicht van de beschikbare toetsen.