Redelijke aanpassingen tijdens kalibratie- en peilingsonderzoeken

In september 2015 trad het M-decreet in voege. De overheid voerde nieuwe maatregelen in om meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een plaats in het gewone onderwijs te bieden.Redelijke aanpassingen nemen belemmeringen weg waarmee leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te maken krijgen in een normale schoolomgeving.STEP voorziet redelijke aanpassingen tijdens kalibratie- en peilingsonderzoeken. Er dient aan twee voorwaarden te worden voldaan:Voorwaarde 1: Er dient een ‘verslag’ of motivering te zijn, waarin wordt beschreven waarom een specifieke leerling beroep wil doen op een bepaalde redelijke aanpassing tijdens een bepaald kalibratie- of peilingsonderzoek. Dit kan gaan om: Voorwaarde 2: Deze leerling maakt in het dagelijkse schoolleven gebruik van deze redelijke aanpassing in het leer- of vakgebied waarover dit specifieke kalibratie- of peilingsonderzoek gaat (bv. bij het maken van toetsen binnen dit leer- of vakgebied). De leerling is vertrouwd met deze redelijke aanpassing. Een voorbeeld: Wanneer een leerling met dyslexie in het kader van begrijpend lezen in de klas gebruik maakt van bepaalde voorleessoftware, mag deze leerling (met een verslag of motivering; zie voorwaarde 1) deze voorleessoftware ook gebruiken bij de kalibratie- of peilingstoets rond begrijpend lezen. Op deze manier wil STEP leerlingen tijdens de kalibratie- of peilingstoets op een gelijkaardige manier laten werken als tijdens andere evaluatiemomenten in de klas.Enkele voorbeelden van redelijke aanpassingen tijdens een kalibratie- of peilingstoets:
  • Leerlingen met dyslexie die in de klas gebruik maken van voorleessoftware (vb. Kurzweil3000, Sprint, Alinea, Textaid)
  • Leerlingen met dyspraxie die in de klas een computer of een andere vorm van digitale schrijfhulp gebruiken voor toetsen en examens
  • Leerlingen die in de klas meer afnametijd krijgen voor toetsen en examens, bv. naar aanleiding van een verslag of een gemotiveerd verslag
  • Slechthorenden die in de klas hulpmiddelen gebruiken bij het maken van toetsen en examens
  • Leerlingen voor wie in de klas alle studiemateriaal wordt omgezet in braille of grootletterdruk
  • Leerlingen die in de klas gebruik maken van technische hulpmiddelen, zoals een leesloep of een aangepaste tafel en stoel
  • Andere aanpassingen, zoals leerlingen die in de klas een hoofdtelefoon opzetten tijdens een toets zodat ze minder snel worden afgeleid, leerlingen die in de klas in een rustig hoekje zitten tijdens een toets zodat ze minder snel worden afgeleid, …
STEP zal elke vraag rond redelijke aanpassingen bekijken binnen het kader van het specifieke kalibratie- of peilingsonderzoek waarrond de vraag wordt gesteld.