Lezingen

Datum  Titel  Organisatie / Event 
26.04.2019 “Girls outperforming boys in listening and reading skills. True gap or psychometric error?” ALTE 53rd Meeting and Conference
04.04.2019 Zeven bespiegelingen bij de Onderwijsspiegel 2019 Voorstelling onderzoeken en resultaten Onderwijsspiegel 2019
(Onderwijsinspectie)
14.02.2019 Posterpresentaties peilingen en paralleltoetsen School ♡ onderzoek 
17.12.2018 Schoolfeedbackrapporten bij paralleltoetsen Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
05.12.2018 De peiling Frans in het basisonderwijs Werkseminarie Frans (AHOVOKS)
30.11.2018 Resultaten peiling Frans in het basisonderwijs Seminarie Frans in de lerarenopleiding (Departement Onderwijs en Vorming, samen met VLIR en VLHORA)
20.11.2018 De peiling techniek in het secundair onderwijs Werkseminarie techniek (AHOVOKS)
19.11.2018 Kwaliteitszorg o.b.v. een informatierijke omgeving voor overheid en scholen: peilingen en paralleltoetsen Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen contactpersoon
15.11.2018 Peiling Frans basisonderwijs 2017: opzet en resultaten Congres didactische werkgroep Frans contactpersoon
29.08.2018 De peiling Frans in het basisonderwijs Raad basisonderwijs VLOR
05.06.2018 Evolutie wiskundeprestaties in het lager onderwijs: een trendanalyse van peilingsdata tussen 2002 en 2016 Studie- en ontmoetingsdag voor Vlaamse onderzoekers, opleiders en begeleiders van het wiskundeonderwijs aan 3 tot 14-jarigen contactpersoon
17.04.2018 Reflecties vanuit het Vlaamse peilingsonderzoek Kennisacademie van de Onderwijsinspectie
03.10.2019 Situering van de peilingen door de Vlaamse overheid Tweedaagse Onderwijskwaliteit en toetsing (OVSG en VOS-ABB)
Zin of onzin van centrale toetsing?