VALORISATIE

In het jaar na de peiling organiseert het steunpunt een studie- en ontmoetingsdag waarop de resultaten van de peiling worden geduid aan de hand van bijkomende analyses van de gegevens. Tevens geven verschillende ‘stakeholders’ uit het onderwijsveld hun visie op wat goed is aan de peilingsresultaten en waar het beter kan. In het najaar volgt dan nog een reflectiedag dat door AHOVOKS wordt opgezet om te reflecteren over de implicaties van de peilingen voor het onderwijs in het algemeen en de eindtermen in het bijzonder. Tot slot probeert het STEP om de peilingsresultaten op diverse fora bekend te maken om zo het onderwijsveld verder te stimuleren om met de resultaten aan de slag te gaan.Terug naar het overzicht