TOETSONTWIKKELING

De toetsontwikkelingsfase beslaat ongeveer een gans schooljaar. De toetsontwikkelaars ontwikkelen hierbij toetsopgaven en praktische proeven. Om de kwaliteit van de instrumenten te garanderen en te optimaliseren, worden verschillende pilootstudies uitgevoerd. Enerzijds worden de toetsopgaven voorgelegd aan een beperkte leerlingengroep. Anderzijds beoordelen onderwijsexperten de toetsopgaven. Na de aanpassing van de opgaven wordt een grootschalige kalibratiestudie opgezet. De toetsopgaven worden voorgelegd aan een representatieve steekproef van leerlingen om de moeilijkheidsgraad van de opgaven te bepalen. Op basis van deze kalibratie wordt een peilings- en een paralleltoets samengesteld. Ook de praktische proeven worden uitgetest bij leerlingen in verschillende pilootafnames en worden door experten op hun waarde beoordeeld. Daarbij gaat er ook veel aandacht naar het opstellen van de beoordelingsvoorschriften.Ga naar de volgende faseHier vindt u het instructiefilmpje dat gebruikt wordt in de pilootfase van het peilingsproject kritisch denken en mediawijsheid secundair onderwijs derde graad.