Het STEP voert gebruikersonderzoek uit om na te gaan hoe scholen aan de slag gaan met feedback die ze krijgen wanneer ze (na selectie) deelnemen aan een grootschalig peilingsonderzoek of wanneer ze op eigen initiatief paralleltoetsen van peilingen afnemen. Een aantal in het oog springende resultaten van een recent survey-onderzoek zijn intussen samengevat in een factsheet die u hier kan raadplegen. Ook op de blog van de onderzoeksgroep Edubron verscheen er een bijdrage over.