SAMENWERKING

Er zijn heel wat overlegorganen die het steunpunt ondersteunen en waar feedback gegeven wordt. Hieronder krijgt u een beknopt overzicht dat u een idee geeft van de verschillende overlegorganen waarbij STEP betrokken is.

 

  • Stuurgroep: Naast personeelsleden en promotoren van het STEP maken leden van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, leden van AHOVOKS en agodi, leden van de VLOR en VLHORA, leden van de pedagogische begeleidingsdiensten, leden van de onderwijsinspectie,  … deel uit van de stuurgroep.
  • Opvolgingsgroepen basisonderwijs en secundair onderwijs: In de opvolgingsgroepen zetelen personen uit dezelfde organisaties als in de stuurgroep, met aanvulling van wetenschappelijke partners uit universiteiten in Vlaanderen. Daar waar de stuurgroep eerder overkoepelend en algemeen advies uitbrengt, worden in beide opvolgingsgroepen de peilingsprojecten concreet en operationeel opgevolgd.
  • Resonantiegroepen: Leden van de pedagogische begeleidingsdiensten, leden van de inspectie, leden van de Vlaamse Scholierenkoepel, leerkrachten en directies, inhoudelijk experten, … maken deel uit van de resonantiegroepen.