Wegens de corona-epidemie zijn er vorig jaar geen peilingen afgenomen in het Vlaamse onderwijs. Hierdoor zijn er in mei 2021 vier peilingen afgenomen in plaats van de reguliere twee peilingsprojecten per jaar.

– Op 18 en 20 mei 2021 vond de peiling over de eindtermen wiskunde plaats bij ongeveer 6358 leerlingen uit het 6de leerjaar.
– Op  20 en 25 mei 2021 vond de peiling plaats over de eindtermen informatieverwerving en -verwerking (IVV) en ICT bij ongeveer 2636 leerlingen uit het 6de leerjaar.
– Van 3 tot 11 mei 2021 vond de digitale peiling over de eindtermen kritisch denken en mediawijsheid (KMP) plaats bij ongeveer 2900 leerlingen uit de 3de graad ASO, BSO, KSO en TSO.
– Van 3 tot 11 mei 2021 vond ook de peiling over de eindtermen PAV plaats bij ongeveer 2600 leerlingen uit de 3de graad BSO.

De peilingsresultaten zullen bekend gemaakt worden in het voorjaar 2022.
Veel dank aan alle scholen en leerlingen die deelnamen aan deze peiling en aan alle toetsassistenten die deze afnamen begeleid hebben!